Najszybciej rozwijająca się giełda kryptowalut na świecie

Handluj, kupuj i stawiaj kryptowaluty na jednej z najbardziej zaufanych giełd kryptowalutowych.
lub skorzystaj z
coins
160+
Dostępne kraje
$50+ milion
Dzienny wolumen obrotu
Od 2017 r.
Sprawdzone, przetestowane i godne zaufania
1+ milion
Aktywni użytkownicy
phone
Mobile app

Covering all your crypto needs

Buy, trade and stake crypto on our secure, simple, and user-friendly platform. Spend your profits in fiat with numerous payout methods and debit card.

Buy, Sell & Swap

Instantly buy Bitcoin, Ethereum, Tether and more with a credit or debit card.
buy

Stake & grow

Enjoy guaranteed yield on your coins by staking it in Proof of Stake blockchains.

Withdraw funds quickly & easily

Withdraw to debit cards, bank accounts and numerous local payment systems. 
Select country below to check available options.
Brazil
payment method
payment method
payment method

Spend with card

Use our debit card to spend your profits from trading and staking
card

Trade crypto like a pro

The smartest and safest way to buy and trade cryptocurrency. Sign up today for free and start building your personal crypto assets portfolio.
app

CryptologyGO App

The power of crypto in the palm of your hand.

Stay tuned

Discover the most trending updates in the world of cryptocurrencies. Join our community and never miss a thing.
image

Hottest crypto news

image

Everything about crypto

image

Join our community

Become a part of our crypto community and participate in weekly giveaways.

Często zadawane pytania

© Cryptology 2024, Cypher Trading, UAB. Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, Wilno, LT-02194 Litwa
Upoważniony do świadczenia usług wymiany i przechowywania walut wirtualnych pod nadzorem litewskiej służby ds. ścigania przestępstw finansowych (FCIS).